Kategorie Choroby układu oddechowegoZdrowie

GIF wycofuje serię popularnego wśród astmatyków i alergików leku

Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie próżnuje. Jeszcze kilka dni temu pisaliśmy o wycofaniu z obrotu partii leków uspokajających i leków na nadciśnienie. Chodziło o lek nasenny Nasen oraz produkt stosowany przy leczeniu nadciśnienia tętniczego Furosemidum Polfarmex. Tymczasem przyszedł czas na serię leku stosowanego zwłaszcza przez astmatyków oraz alergików.

Rola Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Rolą Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego jest prowadzenie kontroli, inspekcji oraz sprawowanie nadzoru w zakresie wynikającym z przepisów prawa farmaceutycznego i innych ustaw oraz sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu dwa leki, m.in ...

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje serię leków dla astmatyków i alergików

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał właśnie lek wziewny o nazwie Ventolin (Salbutamolum) stosowany głównie przez astmatyków i alergików zwłaszcza podczas napadów duszności. Lek ten działanie rozszerzające oskrzela i ułatwiające swobodny przepływ powietrza. Z obrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności na terenie całego kraju wycofano aerozol wziewny (100 mcg/dawkę inh) o numerze serii XW9E z terminem ważności do października 2021 roku. 

Przyczyna wycofania leku

Podmiotem odpowiedzialnym za lek jest GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, podczas gdy jego przedstawicielem jest GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. To właśnie na wniosek przedstawiciela podmiotu nastąpiło wycofanie leku. Miało dojść bowiem do złego oznakowania serii produktu, co uniemożliwiałoby weryfikację autentyczności i identyfikację pojedynczego opakowania. Problem polega na tym, że numeru nie da się zmienić w systemie, dlatego lek został wycofany z obrotu.

Niewątpliwie najważniejsza informacją dla osób korzystających na co dzień z tego leku jest informacja, że błąd ten nie niesie za sobą zagrożenia dla życia ani zdrowia.

Źródła: GIF
Fotografie: leki-dla-astmatykow-i-alergikow