Kategorie Zdrowie

Darmowe leki dla kobiet w ciąży. Nowy prorodzinny projekt przygotowany przez rząd

Jesteś w ciąży? Jeżeli tak, wyobraź sobie, że w aptece odbierasz leki i za nie nie płacisz. Być może już za niedługo taka ustawa wejdzie w życie.

To założenia ustawy, które w poniedziałek trafiła do konsultacji.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży -Ustawa ta polega na zapewnieniu kobietom w ciąży bezpłatnych leków od momentu jej stwierdzenia po samo rozwiązanie

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży – Projekt zakłada, że najlepiej ustalić listę leków najczęściej stosowanych przez kobiety w błogosławionym stanie. I właśnie ta lista byłaby w 100% finansowana ze środków publicznych.

Nic jednak nie zmieni się z lekami stosowanymi podczas porodu i w czasie połogu. One wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych i będą finansowane bez zmian, czyli tak jak do tej pory. 

„Ciąża to stan który wymaga, by leki ordynowane były pod szczególnym nadzorem, w należytej koordynacji, gdyż leki stosowane w nadmiarze oddziaływać mogą negatywnie nie tylko na matkę, ale zwłaszcza na płód” – taką informacje znajdziemy w ocenie skutków regulacji projektu.

Nowy projekt ustawy mówi, że wyłącznie leki na receptę powinny być finansowane oraz te, których przyjmowanie jest konieczne do „zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z faktu pozostawania w ciąży”.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży –Czy wszyscy lekarze będą mogli wypisywać receptę na bezpłatne leki dla kobiet w ciąży? Jak się okazuje – nie. 

Uprawnienia dostaną lekarze ginekolodzy i położnicy, a także lekarze pierwszego kontaktu oraz lekarze innych specjalności, np. diabetolodzy. Wszyscy muszą pracować w placówkach posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Kiedy poznalibyśmy listę bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży?
Zostałaby ogłoszona około 4 miesiące od wejścia w życie nowej ustawy.
Ciekawa jestem, jak rozwiąże się ta sytuacja…

Źródło: rmf24.pl | Fotografie: www.freepik.com | Miniatura wpisu: freepik.com